Quy định hoàn tiền

1. Nguyên tắc hoàn tiền

- Phương thức hoàn tiền căn cứ theo phương thức thanh toán của khách hàng khi mua hàng.

- Hoàn tiền khi khách hàng yêu cầu và đã thực hiện hoàn trả hàng hóa .

2. Phương thức hoàn tiền

Các phương thức hoàn tiền bao gồm:

- Hoàn tiền vào thẻ/tài khoản ngân hàng.

- Hoàn tiền mặt.

3. Thời gian xử lý

VIVAPET sẽ gửi kết quả phản hồi yêu cầu hoàn trả tới Khách hàng thông qua email hoặc/và tin nhắn SMS trong vòng tối đa 02 ngày làm việc kể từ khi Vigi House nhận lại sản phẩm.

Nếu yêu cầu hoàn trả đáp ứng các yêu cầu, VIỆT VĂN sẽ thực hiện thủ tục hoàn tiền cho khách hàng kể từ khi yêu cầu đổi trả được thực hiện trong thời gian như sau:

- Với phương thức thanh toán không thông qua ngân hàng ( Tiền mặt): khách hàng sẽ nhận được tiền hoàn từ 5-7 ngày làm việc.

- Với phương thức thanh toán thông qua ngân hàng: VIỆT VĂN sẽ hoàn tất thủ tục hoàn tiền từ 5-7 ngày làm việc và gửi yêu cầu tới ngân hàng để xử lý, hoàn tiền vào tài khoản cho khách hàng.